سل پاد

ضدعفونی کننده های  نسل نوین

فناوری ضدعفونی کننده های غیر الکلی حاصل  تکنولوژی های نوین  است که هدف آن معرفی ضدعفونی کننده های ایمن زیستی و سازگار با محیط زیست به جهان میباشد. دستاورد این فناوری نوین ،تولید ضدعفونی کننده های ایمن زیستی بدون داشتن اثرات مخرب الکل برای طیف وسیع مصرف کنندگان و حتی گروه های خاص همچون کودکان و افراد آسیب پذیر و حساس به الکل می باشد. ترکیبات آمونیوم چهارگانه بر پایه این فناوری تولید گردیده و دارای اثرات ضدمیکربی قوی، گستره ضدمیکربی وسیع و فاقد هرگونه آسیب زیستی برای مصرف کنندگان می باشد.    

معرفی سل پاد

سل پاد،  ضدعفونی کننده های  نسل نوین و با فرمولاسیون اختصاصی، در رده ضده عفونی کننده های طیف وسیع و توانمند می باشند. این سری محصولات  ضد عفونی کننده اثرات کاملی برعلیه انواع میکروارگانیسم ها از جمله باکتری های گرم مثبت و منفی، قارچ و مخمر و انواع ویروس های پوشش دار و سایر پاتوژن ها باعث حذف میکرو ارگانیسمهای مختلف از پوست میگردد. از ویژگیهای مهم و برتر این ضدعفونی کننده علاوه بر ویژگی عملکرد سریع،  این محصول نسبت به ضد عفونی کننده های الکلی، ماندگاری اثر ضدعفونی کنندگی و نداشتن اثرات سمی  روی پوست و سیستم تنفسی می باشد و با دارا بودن ترکیبات محافظت کننده، با پوست و محیط ملایم و سازگار می باشد.

بر پایه این  فناوری و تکنولوژی نوین ، سری محصولات ضدعفونی کننده سل پـاد  با ویژگی گستره وسیع فعالیت ضد میکروبی، سریع الاثر و پایداری  تاثیر ضدمیکربی ، بدون باقیمانده و کمترین سمیت از سری محصولات سل پاد معرفی می گردد.

چرا cellpaad

تامین دست اول

کیفیت مطلوب

قیمت مناسب

تماس با ما