دی 30, 1399

محلول ضد عفونی کننده سطح

فاقد الکل، فاقد ترکیبات اکسنده برپایه ترکیبات طبیعی و ایمنی کامل زیستی محلول ضدعفونی کننده سطح غیر الکلی  آماده مصرف   کاربرد: پاکسازی و ضدعفونی کننده […]
دی 30, 1399

محلول ضد عفونی کننده دست

فاقد الکل، فاقد ترکیبات اکسنده برپایه ترکیبات طبیعی و ایمنی کامل زیستی این محصول فاقد اتانول در فرمولاسیون  می باشد. حذف اتانول، سبب حذف اثرات مخرب […]